Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Beelddenken ofwel visuele denkvoorkeur

Wat is beelddenken?

Beelddenken hoort bij mensen. In onze baby- en peutertijd waren we zelfs volledig visueel ingesteld. Er was immers nog geen taal! In de loop van de jonge jaren leert een mens het talige denken aan. Door te praten, te luisteren, het aanleren van regels en volgorde. Talig denken is in onze maatschappij essentieel. School heeft dan ook de taak om kinderen talig te leren denken. Dat begint al in groep 1 en gaat door tot aan het beroepsonderwijs. Voor alle kinderen is deze omschakeling wennen, maar de meesten lukt het. Ze zetten het visuele, associatieve, creatieve denken even in de kast (in ieder geval op school). Het talige denken levert namelijk rapportpunten op!

Beelddenken (in de wetenschap visueel leersysteem genoemd) is de oorspronkelijke manier van mensen om informatie te verwerven en te verwerken. Vanuit het geheel, associatief, zintuiglijk en met beeld.

Taaldenken (in de wetenschap verbaal leersysteem genoemd) is een aangeleerde manier van informatie verwerven en verwerken. Vanuit details, op volgorde en met woorden en begrippen.

Leren heeft geen context meer
In het Nederlandse onderwijs ligt het accent op de analyse, de details… het taaldenken. Ideeën worden opgedeeld in kleine stukjes die geen enkele relatie meer hebben met het geheel. Of zoals de Amerikaanse onderwijsonderzoeker Alfie Kohn het zegt: `We geven leerlingen een baksteen met informatie, dan geven we ze nóg een steen, en nóg een. Als ze afstuderen, gaan we ervan uit dat ze een huis hebben. Wat ze in werkelijkheid hebben is een stapel bakstenen waar ze niets mee kunnen.`

Visueel leren
Kinderen die moeite hebben om het talige denken op te pikken (door b.v. dyslexie, concentratieproblemen, een lage of juist te hoge cognitie, of een sterk persoonlijke voorkeur voor het visuele denken) kunnen het moeilijk krijgen op school. Vooral bij het lezen, spellen, rekenen, automatiseren en organiseren/plannen. Niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige, procedurele manier van lesgeven en toetsen niet aansluit bij hun visuele manier van denken. Ook mensen met een grote visuele voorkeur (zoals hoogbegaafden), hebben vaak moeite om over te schakelen naar het talige denken. Er komt dan niet uit wat erin zit. Dat levert frustratie op. En dat leidt vaak weer tot faalangst, gedrags- en/of motivatieproblemen.

Wereldspel
Het wereldspel is een ‘projectief onderzoeksmiddel’. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
De Troostboom kan het wereldspel, als methodiek inzetten tijdens een therapiesessie.

De Troostboom

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011 • BTW 153177603B01
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U