Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Wat bied ik

Individueel: De begeleiding is in principe individueel. Indien nodig betrek ik ook andere personen bij de begeleiding.

Hoe blijft u als ouder betrokken als uw kind / jongere bij mij in begeleiding is?  Tijdens de begeleiding informeer ik u over het verloop hiervan. Daarnaast geef ik u aan hoe u ook zelf een bijdrage kunt leveren aan de begeleiding van uw kind tijdens het rouwproces.

Rouwgroep: Er zijn meer kinderen, jongeren en volwassenen die een groot verlies hebben meegemaakt. Het kan fijn zijn om het verlies met anderen te delen. In een rouwgroep van maximaal 5 kinderen / jongeren / volwassenen kunnen deze emoties en verhalen gedeeld worden. De rouwgroep zal afgestemd worden op leeftijd.

Lees meer….

Stervensbegeleiding: Wanneer er in het gezin iemand gaat sterven is het voor zowel degene die gaat sterven als voor de mensen die achterblijven belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen en zo het verlies een plaats te kunnen geven.

Lees meer….

Gezinsbegeleiding: Als er binnen een gezin een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden zoals een echtscheiding of het verlies van een dierbare moet er binnen het gezin een nieuwe vorm gezocht worden hoe men met elkaar omgaat. Professionele begeleiding van buitenaf kan dan een steuntje in de rug zijn om handvatten te geven om (opnieuw) met elkaar in contact te komen.

Lees meer….

Begeleiding bij het creatieve spel “Alle Sterren van de hemel”: Om in een gezin of in groepsverband (lotgenotencontact) aandacht te hebben voor het verlies van een dierbare, kan er gebruik gemaakt worden van het bordspel “Alle sterren van de hemel”. De Troostboom biedt deskundige begeleiding om dit spel te spelen. Kijk voor meer informatie over het spel op https://www.allesterrenvandehemel.nl/

Lees meer….

De Troostboom

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011 • BTW 153177603B01
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U